De Stichting Thuishaven Tilburg (STT) is al sinds 1998 actief betrokken bij de ontwikkeling van de Piushaven. Mede dankzij onze inspanningen is demping van de haven afgewend. Het leven is in de verwaarloosde industriehaven teruggekeerd. Hier beleef je nu de zeldzame mix van stedelijke dynamiek en groene ruimte, je kunt er een feestje vieren én een rustgevende wandeling maken langs het water. Dat alles ingebed in nautisch en industrieel erfgoed.  STT organiseert havenevenementen en is overlegpartner voor bewoners, schippers, ondernemers en overheid.    Foto Daniël Schonewille