Blij met de Piushaven?

Bent u net als wij enthousiast over de ontwikkeling van de Piushaven, dan nodigen wij u van harte uit een steentje bij te dragen. 

 
Donaties zijn een belangrijke inkomstenbron voor STT (ANBI-erkend). Stort uw bijdrage op  banknummer 
 NL53 RABO 0162 4799 21. 
Actief worden als vrijwilliger in de Piushaven? Zowel voor het bestuurlijke werk als voor de organisatie van activiteiten kunnen we altijd support gebruiken.   
Steun van het bedrijfsleven is onontbeerlijk voor veel activiteiten. Rond evenementen hebben wij speciale sponsorpakketten. 
 

Wilt u actief worden, iets bijdragen of meer informatie? Stuur een mail naar:  info@stichtingthuishaventilburg.nl