Het begin

 De Stichting Thuishaven Tilburg (STT) is opgericht in 1998 met als voornaamste doel het behoud van de Piushaven. De zuidelijke arm (nu Hoplieden-kade) was al gedempt voor woningbouw. Met de aanleg van een weg naar het stadscentrum op een dam door de haven, leek een roemloos einde van de haven nabij. Omwonenden kwamen in opstand en met het schippersechtpaar Caroline Docters van Leeuwen en John La Haye als strijdvaardige woordvoerders en kartrekkers keerde langzaam het tij. Met grote nautische manifestaties liet STT zien hoe waardevol het is om een haven in de stad te hebben. 

Piushaven visie

Na het redden van de haven begon het werk eigenlijk pas echt. Want, wat moest er nu van de haven en het toeloopkanaal worden?  
De visie van STT is dat de Piushaven door een combinatie van wonen (ook op het water), ondernemen (horeca, winkels, kleine bedrijfjes) en recreĆ«ren (op en langs het water) een dynamisch, verrassend stadsdeel moet zijn. Daarbij kan behoud van industrieel en nautisch erfgoed en ecologisch beheer van de groene oevers voor een unieke sfeer en uitstraling zorgen. 

Activiteiten 

Met bovenstaande visie in het achterhoofd organiseren de vrijwilligers van STT grote havenfeesten (MariVin), concerten,  schoonmaakdagen en vaartochten met omwonenden. STT is partner in de ontwikkeling van museumhaven en passantenhaven en houdt de vinger aan de pols bij stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen.  
STT ontwikkelde de educatieve en informatieve wandel-fietsroute De Waterkant van Tilburg. Bij deze route met infoborden langs haven en kanaal horen een website (http://dewaterkantvantilburg.nl) en een app.
Verder heeft STT drie boeken uitgegeven Kanaal op het Zand (2002), Piushaven Levende Have (2004) en Havengezichten (2009).

Jaarstukken STT

STT jaarrekening 2020.pdf
STT boekjaar 2019.pdf
STT boekjaar 2018.pdf
STT-jaaroverzicht 2017.pdf